wz


V létě roku 2009 bylo založeno občanské sdružení Kapličky Koruny české.
K 1.1. 2012 jsou jeho členy Jarmila Štogrová, Radim Špaček, Anna Matoušková a František Zýka. Sdružení úzce spolupracuje s ing. arch. Janem Bártou.
Sdružení a jeho členové se podíleli mj. na obnově křížku v Želkovicích u Berouna, na záchraně a obnově kapličky u Hořoviček a údržbě kříže u obce Hlinná u Litoměřic.
Cílem sdružení je napomáhat drobným památkám - kapličkám, křížkům, Božím mukám atd. - přispívat k jejich záchraně a obnově, propagovat a podporovat činnosti tuto činnost v Zemích Koruny české.
Sídlo sdružení: Národní obrany 31, 160 00 Praha 6, IČ: 22841075
**********************

Aktuální pozvánky a granty sledujte na stránce Fórum.