wz

**********************

Konference Kaplička na návsi, křížek v polích (na téma Místní komunita a péče o drobné památky) - Česká Lípa 13.-14. května 2006.
Za podpory Nadace VIA pořádali p. Miroslav Pröller - obč. sdružení Drobné památky severních Čech a Jarmila Štogrová-Doležalová.
Zápis

**********************

Granty Nadace české architektury
NČA vyhlásila výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků z NIF pro rok 2005 se zaměřením na publikační činnost v architektuře
Uzávěrka 22.4. 2005 , více na stránkách Econnectu
**********************

Granty Pardubického kraje na podporu památkové péče na rok 2005
http://www.pardubickykraj.cz/dbOther.asp?category=632&thema=2699&item=31219

**********************

Výstava "Za chrámy zbořené" v Oblastním muzeu v Děčíně potrvá do konce ledna 2005.
probíhá v Děčíně do ledna 2005
**********************

Výstava "Zničené kostely"
10.6. - 24.9.2004
Diecézní muzeum v Plzeň

Výstava „Zničené kostely" v plzeňském Diecézním muzeu ve Františkánské ulici od 10.6. do 24.9. 2004, představuje zdevastované a zanikající církevní stavební památky na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Jedná se o kostely, které byly v období po roce 1945 a zejména v období totalitního režimu zničeny buď záměrně nebo zubem času a lhostejností natolik, že jejich obnova již není možná.
Na panelech jsou představeny ve formě fotografií a nákresů jak v současném stavu, tak v původní podobě větší architektonické celky i příklady drobnější architektury.
K výstavě byl vydán katalog , jenž problematiku zničených církevních staveb na území Diecéze plzeňské mapuje v úplnosti.
V roce 2005 se bude výstava prezentovat i na území Karlovarského kraje.
Autoři výstavy: Luděk Krčmář, Zdeněk Procházka, ing. arch. Jan Soukup.

**********************

2.10. setkání ve Vlašimi
V sobotu 2. října se koná setkání aktivních přátel drobných památek ve Vlašimi.
Pořádá pan Jan Svoboda, konzervátor státní památkové péče

Zápis

**********************
Zápis z oborového setkání Ochrana nemovitých kulturních památek ze dne 1. 7. 2004

**********************
Vážení zástupci nadací a nadačních fondů,

zveme Vás tímto na oborové setkání nadací, nadačních fondů a nevládních neziskových organizací (NNO) z oblasti Ochrana nemovitých kulturních památek. Setkání se uskuteční
1. července 2004 od 9:30 do ca. 13:00 v Americkém středisku Woodrowa Wilsona, Tržiště 13, Praha 1.
Cílem oborového setkání je jednak vzájemné oborové seznámení a jednak vytyčení problémových oblastí v péči o nemovité kulturní památky,
označení "bílých míst" nebo také definování společných potřeb subjektů angažujících se v tomto oboru.

Pozvánka na akci

***********************
GRANT NADACE OF: Ohrožené památky
http://granty.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&#x=164163

************************
Městská knihovna v Sedlčanech
Výstava
PUTOVÁNÍ ZA KAPLIČKAMI ČESKÉHO MERÁNU

JINDŘICH ČÁSTKA s foťákem
FRANTIŠEK MIKA se skicákem
VÝSTAVA POTRVÁ DO 2. ČERVNA 2004

************************
SEMINÁŘ 3x3 PRAVIDLA pro jednoduchou fotogrammetrickou dokumentaci památkových objektů
v sobotu 12. června 2004 od 10:00 hodin
na Fakultě stavební - laboratoř katedry mapování a kartografie, ČVUT v Praze 6 - Dejvicích, Thákurova 7
Jedná se o půldenní seminář pro zájemce z řad laické i odborné veřejnosti. Hlavním námětem je seznámení se s možnostmi uplatnění jednoduchých pravidel fotogrammetrické dokumentace malých památkových objektů.

Program semináře:
teoretická část: úvod + 3x3 pravidla
praktická část: práce v terénu na konkrétním památkovém objektu (nedaleko ČVUT)
zpracování dat – základní fotogrammetrické možnosti.
Na závěr diskuse.
Kontakt:
dr. Jindřich Hodač, tel. 721 851 816, e-mail: hodac@fsv.cvut.cz