wz

Stránky určené přátelům drobných památek - informace, pozvánky, akce, granty

Vznikly po výstavě "Paměť krajiny - záchrana drobných sakrálních památek" (CKK - Arcibiskupský seminář, Praha, únor 2003)
jako diskusní fórum před prvním setkáním "kapličkářů" na jaře r. 2004 v Praze.
Přátelé drobných památek se znovu sešli na podzim r. 2004 ve Vlašimi,
v květnu 2006 v České Lípě. Z tohoto semináře vyšel v červenci 2006 almanach příspěvků "Kaplička na návsi, křížek v polích" (ke stažení v Literatura).
Další setkání proběhla v září 2006 v Krásné Lípě, v červnu 2008 v Mariánské Týnici
a v Děčíně, v r. 2009 ve Velvarech a ve Slaném, v r. 2010 v Domažlicích.

V létě roku 2009 bylo založeno občanské sdružení Kapličky Koruny české (více v Aktualitách)


Jarmila Štogrová-Doležalová